Curtea de Apel Comrat
A A A

Transparență

Achiziții

10/07/2018 | Achiziții
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor

1.Denumirea autorităţii contractante: Curtea de Apel Comrat
2.IDNO: 1007601000702
3.Obiectul achiziției:
a) Reutilarea  intrării, coridoarelor şi blocului sanitar pentru persoane cu dizabilităţi;
b) Formarea golului de uşă şi peretului desrărţitor în sala de şedinţă.

ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor
Смета №50/18-1
Смета №50/18-2

22/06/2018 | Achiziții
Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică
06/02/2018 | Achiziții
Planul de achiziții publice pe anul 2018
20/03/2017 | Achiziții
Planul de achiziții publice pe anul 2017

DAJ