A A A
  • Oralul de audiență a cetățenilor

Primirea cetățenilor în audiență de către Președintele interimar al Curții de Apel Comrat

Vineri 08:30 - 11:00 Președintele interimar al Curții de Apel Comrat – Grigori Colev

Primirea cetățenilor în audiență are loc prin:

- înscrierea prealabilă la numărul de telefon:

0 (298) 2-34-46;

- prin depunerea unei cereri, în care urmează să fie indicate obiectivele audienței, care pot fi expediate prin  e-mail: caco@justice.md.

- Secția evidență și documentare procesuală – 0(298) 2-87-30

Președintele interimar al Curții de Apel Comrat primește cetățenii în audiență cu privire la toate aspectele legate de organizarea activității, încălcărilor disciplinei de muncă sau de etică a tuturor angajaților Curții de Apel Comrat, сu excepția chestiunilor ce țin de verificarea legalității și a validității deciziilor judecătorește ale Curții de Apel Comrat și instanțelor din circumscripție.

 

  • Время приема граждан

И. о. председателя Апелляционной палаты Комрат

Пятница 08:30 - 11:00 И. о. председателя Апелляционной палаты Комрат – Г.П. Колев

Прием граждан осуществляется:

-по предварительной записи по телефону:

- 0(298)2-34-46;

- путем подачи заявки с указанием цели визита, которая может быть подана и по электронной почте на электронный адрес: сасо@justice.md

- Отдел учета и процессуального документирования – 0(298) 2-87-30

И. о. председателя Апелляционной палаты Комрат принимает граждан по всем вопросам, касающимся организации деятельности Апелляционной палаты Комрат, нарушений трудовой дисциплины или этики всех работников Апелляционной палаты Комрат, за исключением обсуждения и проверки законности и обоснованности судебных решений, вынесенных Апелляционной палатой Комрат и судами округа по конкретным делам.

Address: 
Mun. Comrat str. Lenin, 177
Email: 
caco@justice.md
Phone: 
0(298) 2-34-46