A A A

Adresa de e-mail a instanței: caco@justice.md

Direcția/Secția/Serviciul Nume Prenume conducătorului Telefon
Anticamera Președintelui   0 298 2 34 46
Șef al Secretariatului  Valentina Diacenco 0 298 2 54 47
Serviciul resurse umane   0 298  2 54 47
Șef al direcției asistenți judiciari și grefieri Mariana Hanganu  0 298 2 41 50
Grefieri  

0 2982 38 40

0 298 2 39 46

0 298 2 41 50

Asistenți judiciari  

0 298 2 38 40

0 298 2 39 46

0 298  2 28 24

Secția evidență și documentare procesuală Tatiana Odnostalco 0 298 2 87 30
Secția sistematizare, generalizare,monitorizare a practicii judiciare și relații publicii Tatiana Juravliova

0 298 2 69 14

0 298  2 34 46

Contabil- șef Liudmila Bolgar  0 298 2 87 29

Адрес электронной почты: caco@justice.md

Управление/Отдел/Служба Фамилия, Имя руководителя Телефон
Приемная   0 298 2 34 46
Начальник секретариата Дьяченко Валентина 0 298 2 54 47
Кадровая служба   0 298  2 54 47
Начальник управления помощников судей и секретарей судебного заседания Хангану Мариана 0 298 2 41 50
Секретари судебного заседания  

0 298 2 38 40

0 298 2 39 46

0 298 2 41 50

Помощники судей  

0 298 2 38 40

0 298 2 39 46

0 298  2 28 24

Отдел учета и процессуального документирования Односталко Татьяна 0 298 2 87 30
Отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связи с общественностью Журавлева Татьяна

0 298 2 69 14

0 298  2 34 46

Финансово-экономическая служба Болгар Людмила 0 298 2 87 29

 

Address: 
Mun. Comrat str. Lenin, 177
Email: 
caco@justice.md
Phone: 
0(298) 2-34-46