A A A

Ședința de totalizare a activității Curții de Apel Comrat pentru anul 2021

02 Martie 2022 | 37

Nota informativă 

Ședința de totalizare a activității Curții de Apel Comrat pentru anul 2021

a fost organizată la data de  25 februarie 2022, prin intermediul platformei - Apeluri video «Mail.ru».

      

    La eveniment au participat de la Curtea Supremă de Justiție, Președintele interimar, domnul Vladimir Timofti, Președintele Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, doamna Tamara Chişca-Doneva, Președintele Colegiului Penal, doamna Nadejda Toma, judecătorii Curții de Apel Comrat, instanțele de judecată Comrat, Cimişlia şi oficiile secundare, precum şi angajații din cadrul secretariatului curții de apel.

      Ședința a fost deschisă de Președinte interimar al Curţii de Apel Comrat, domnul Grigori Colev.

 

Ordinea de zi a ședinței:

 

•          Cuvânt de salut Președintelui interimar al Curții de Apel Comrat, domnului Grigori Colev, Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, domnului Vladimir Timofti, Președintelui Colegiului Penal, doamnei Nadejda Toma, Președintelui Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, doamnei Tamara Chişca-Doneva.

•Raportul privind activitatea administrativă a Curţii de Apel Comrat (raportor: judecătorul-purtător de cuvânt, domnul Ștefan Starciuc).

•Raportul privind rezultatele activității judecătorilor Curții de Apel Comrat pentru anul 2021, statistica cu aplicarea indicatorilor de performanță judecătorească pentru anii 2017 - 2021 (raportor: șef secretariatului Curții de Apel Comrat, doamna Valentina Diacenco).

•Raportul privind rezultatele activității judecătorilor judecătoriei Comrat pentru anul 2021  (raportor: Președintele judecătoriei Comrat, domnul Igor Botezatu).

•Raportul privind rezultatele activității judecătorilor judecătoriei Cimișlia pentru anul 2021  (raportor: Vicepreședintele judecătoriei Cimișlia, doamna Sofia Aramă).

 

    Domnul Ştefan Starciuc a raportat despre activitatea Curţii de Apel Comrat, a accentuat că în anul precedent instanța de apel a activat cu un efectiv de 7 judecători şi 40  unități de personal, adică 47 unități de personal potrivit statelor de personal.

     Întru realizarea Planului de dezvoltarea sistemului de CIM (Control Intern Managerial) în anul trecut au fost revizuite, elaborate și aprobate Regulamentele tuturor subdiviziunilor Curții de Apel Comrat.

    În urma ultimelor doi ani, pagina-web a instanței a devenit un instrument pentru informarea participanților la proces și publicului larg despre regimul special de muncă în perioadă de pandemie, informația care se publică permanent.

   Obligatoriu pe pagina-web se publică actele judecătorești și următoarele documente:

  -Planuri anuale (generale, de achiziții publice, financiare, ș.a.), rapoarte financiare, rapoarte privind activitatea Curții de Apel Comrat şi rapoarte privind analiza principalilor indicatori de performanță;

  -anunțuri privind organizarea şi desfășurarea sondajelor, cu scopul aprecierii gradului de evaluare a activității instanței;

  -anunțuri privind desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;

  -informații de interes public privind activitatea subdiviziunilor Curții de Apel Comrat.

   

 Doamna Valentina Diacenco a raportat despre statistica cu aplicarea indicatorilor de performanță judecătorească pentru anii 2017 - 2021.

     A menționat că, pe parcursul anului 2021, volumul activității de-facto a constituit 2235 de cauze, dintre care:

- 919 (41,1%) sunt cauze civile, insolvabilitate, comerciale şi de contencios administrativ,

- 1195 (53,5%) - cauze şi materiale penale, cauze contravenționale,

- 121 (5,4%) - alte categorii.

    Din 2235 de cauze: 1896 (84,8%) de cauze au fost examinate, iar 339 (15,1%) de cauze constituie stocul existent, la finele anului, care va fi raportat pentru anul 2022.

Astfel, în anul 2021, încărcătura medie pe unitate de judecător a constituit  292 de dosare.

 

În continuare, au avut loc discuții pe marginea problemelor ce țin de înfăptuirea justiției, întrebările înaintate au fost soluționate.

Președintele interimar al Curții de Apel Comrat, domnul Grigori Colev, i-a mulțumit:

    - reprezentanților Curții Supreme de Justiție pentru participare la ședința, propunerile privind soluționarea întrebărilor apărute,

    - judecătorilor din circumscripție pentru munca depusă și participarea activă la ședința organizată.

 

Secţia generalizare, sistematizare, monitorizare

a  practicii judiciare şi relaţii publice