A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. Serghei GUBENCO Judecător 25.03.2016
2. Grigori COLEV Judecător 12.08.2016
3. Dmitrii FUJENCO Judecător 08.10.2018
4. Ştefan STARCIUC Judecător 03.07.2015
5. Afanasi  CURDOV Judecător 11.06.2003
6. Liudmila CARAIANU Judecător 24.03.2017
7. Andrei MIRONOV Președinte interimar 13.12.2019