A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. Ştefan STARCIUC Judecător 03.07.2015
2. Grigori COLEV Judecător 12.08.2016
3. Dmitrii FUJENCO Judecător 08.10.2018
4. Andrei MIRONOV Președinte interimar 13.12.2019