A A A

Taxa de Stat

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).

 

RECHIZITELE BANCARE PENTRU ACHITAREA TAXEI DE STAT

Beneficiar: Ministerul Finanţelor
IBAN – MD94TRGAAA14222001000000 
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat 
BIC: TREZMD2X 
Cod fiscal: 1006601000037

 

ÎNCASĂRI DE LA PRESTAREA SERVICIILOR CU PLATĂ, INCLUSIV PENTRU PLATA TAXEI DE TIMBRU


Pentru eliberarea repetată a copiilor (duplicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, încheiere, decizie precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanţa de judecată la solicitarea părţilor şi a altor persoane participante la proces. Pentru eliberarea înregistrării audio a şedinţei de judecată.

Beneficiar: Curtea de Apel Comrat
IBAN –MD61TRPAAA142310A01192AA
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601000702

 

AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI 

Beneficiar: Ministerul Finanţelor
IBAN –MD29TRGAAA14342001000000
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000037

 

Achitarea este disponibilă inclusiv prin serviciul de plăți electronice https://mpay.gov.md/ și pe site-ul https://instante.justice.md/