A A A

Taxa de Stat

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).

Justițiabilii au posibilitatea să-și achite obligațiile financiare prin MPay, accesând următorul link: Portalul Național al Instanțelor de Judecată (instante.justice.md) ---  Achită taxele pentru instanțele de judecată

 

ACHITAREA TAXEI DE STAT și TAXEI DE TIMBRU

Curtea de Apel Comrat informează justițiabilii cu privire la obligativitatea efectuării plăților aferente taxelor de stat și taxelor de timbru exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Această abordare va simplifica procedura de plată, va reduce complexitatea procesului și respectiv tergiversarea proceselor de judecată.

Taxe de stat și taxe de timbru pot fi achitate, accesând link-ul

Pentru a achita serviciile prin intermediul MPay a fost elaborat un ghid în format PDF și un material video explicativ

GHID MPay (PDF)

Material video

 

ÎNCASĂRI DE LA PRESTAREA SERVICIILOR CU PLATĂ

Pentru eliberarea repetată a copiilor (duplicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, încheiere, decizie precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanţa de judecată la solicitarea părţilor şi a altor persoane participante la proces. Pentru eliberarea înregistrării audio a şedinţei de judecată.

Beneficiar: Curtea de Apel Comrat
IBAN –MD61TRPAAA142310A01192AA
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601000702

 

AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI 

Beneficiar: Ministerul Finanţelor
IBAN –MD29TRGAAA14342001000000
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000037