A A A

Date de contact

DATE DE CONTACT AL CURȚII DE APEL COMRAT / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ КОМРАТ

Curtea de Apel Comrat

Adresa:

Republica Moldova

mun. Comrat MD – 3805

str. Lenin, 177

Апелляционная палата Комрат

Адрес:

Республика Молдова

мун. Комрат MD – 3805

ул. Ленина, 177

Persoana responsabilă pentru relații cu mass-media

Fujenco Dmitrii

Tel./fax: 0 (298) 2-34-46

E-mail: caco@justice.md

Лицо, ответственное за непосредственное общение со СМИ

Фуженко Дмитрий Сергеевич - судья

Тел./факс: 0 (298) 2-34-46

E-mail: caco@justice.md

Anticameră

Tel./fax: 0 (298) 2-34-46

Приемная

Тел./факс: 0 (298) 2-34-46

Secția evidență şi documentare procesuală (cancelaria)

Tel: 0 (298) 2-87-30

Отдел учета и процессуального документирования (канцелярия)

Тел: 0 (298) 2-87-30

Arhiva

Tel: 0 (298) 2-87-30

Архив

Тел: 0 (298) 2-87-30

Serviciul monitorizare şi relații publice

Tel: 0 (298) 2-34-46

Служба мониторинга и связи с общественностью

Тел: 0 (298) 2-34-46

Adresa electronică pentru toate tipuri de documente și informații - caco@justice.md

Электронный адрес для всех видов документов и информаций - caco@justice.md

Programul de lucru

Luni - vineri  de la 08:00 până la 17:00

Pauza de masă de la 12:00 până la 13:00

График работы

Понедельник – пятница с 08:00 до 17:00

Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00

 

Lista judecătorilor și telefoanelor de contact ale asistenților judiciari și grefierilor / Список судей и номеров телефонов для связи с помощниками судей и секретарями судебного заседания

Judecător / Судья

Asistent judiciar / помощник судьи

Grefier / секретарь судебного заседания

Andrei Mironov, 
Președinte interimar

Vadim Colceanov,  tel. 0(298)2-39-46

Olga Grozdeva,  tel. 0(298)2-28-24

Marina Satirova,  tel. 0(298)2-22-16

Grigori Colev

Prascovia Dușcova, tel. 0(298)2-28-24

Marina Nezalzova,  tel. 0(298)2-38-40

Vera Vlah, tel. 0(298)2-80-17

Ștefan Starciuc

Tatiana Mutaf,  tel. 0(298)2-38-40

Mihail Țurcanu, tel. 0(298)2-39-46

Maria Iordanova, tel. 0(298)2-38-40

Elena Jeleva,   tel. 0(298)2-41-50

Dmitrii Fujenco

Alexei Durlescu,  tel. 0(298)2-39-46

Olga Peoglo,  tel. 0(298)2-38-40

Marina Sobor,  tel. 0(298)2-22-16

Direcția / Secția / Serviciul / Управление / Отдел / Служба

tel. / fax / e-mail de serviciu / служебный тел. / факс / е-mail

Șef Secretariatului curţii de apel /

Начальник секретариата судебной инстанции

Valentina Diacenco

tel. 0 (298)2-54-47

valentina.diacenco@justice.md    

Direcția asistenți judiciari și grefieri /

Управление помощников судей и секретарей судебного заседания

Şef Direcţiei / начальник управления

Natalia Cebanova

tel. 0 (298)2-41-50

natalia.cebanova@justice.md

Secția evidenţă şi documentare procesuală /

Отдел учета и процессуального документирования

Şef Secției / начальник отдела

Tatiana Odnostalco

tel. 0 (298) 2-87-30

tatiana.odnostalco@iustice.md

Secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relaţii publice /

Отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связи с общественностью

Şef Secției / начальник отдела

Tatiana Juravliova 

tel. 0 (298)2-69-14

tatiana.juravliova@iustice.md

Serviciul resurse umane / Кадровая служба

Specialist principal/ главный специалист

Marina Erineţ

tel. 0 (298)2-54-47

marina.erinet@justice.md

Serviciul financiar-economic /

Финансово - экономическая служба

Şef Serviciului / начальник службы

Liudmila Bolgar 

tel. 0 (298)2-87-29

liudmila.bolgar@justice.md