A A A

Ședința de totalizare a Curții de Apel Comrat pentru anul de activitate 2022

14 Februarie 2023 | 43

Nota informativă 

Ședința de totalizare a Curții de Apel Comrat pentru anul de activitate 2022

a fost organizată la data de  03 februarie 2023 în incinta Curții de Apel Comrat.

    La eveniment au participat judecătorii Curții de Apel Comrat, judecătoriei Comrat, Cimișlia, precum şi angajații din cadrul secretariatului curții de apel.

    Ședința a fost deschisă de Președinte interimar al Curţii de Apel Comrat, Domnul Mironov Andrei.

 

Ordinea de zi a ședinței:

• Cuvânt de salut Președintelui interimar al Curții de Apel Comrat, Domnului Mironov Andrei.

• Raportul privind activitatea Curţii de Apel Comrat (raportor: Președintelui interimar al Curții de Apel Comrat, Domnului Mironov Andrei).

• Raportarea statistică cu aplicarea indicatorilor de performanță judecătorească, anii 2017-2022 (raportor: șef secretariatului Curții de Apel Comrat, Doamna Valentina Diacenco).

• Raportul privind rezultatele activității judecătorilor judecătoriei Cimișlia pentru anul 2022  (raportor: Vicepreședintele judecătoriei Cimișlia, Doamna Sofia Aramă).

• Raportul privind rezultatele activității judecătorilor judecătoriei Comrat pentru anul 2022  (raportor: Președintele judecătoriei Comrat, Domnul Igor Botezatu).

 

   Președinte interimar al Curții de Apel Comrat, Andrei Mironov a raportat despre activitatea Curţii de Apel Comrat, a accentuat că în anul 2022 la Curtea de Apel Comrat au activat 7 judecători  din 7 unități prevăzute de schema de încadrare. În anul 2022 la Curtea de Apel Comrat s-au aflat pe rol 2405 de cauze și materiale, 1934 de cauze și materiale au fost soluționate. Restanța dosarelor la 31 decembrie 2022 a constituit  471 de cauze și materiale. Astfel, încărcătura pentru un judecător calculată din volumul total de activitate în anul 2022 a constituit - 354 de cauze şi materiale.

   În luna august 2022 a  fost  aprobat  Planul  strategic  de  acțiuni  al  Curții de Apel Comrat pentru anii 2022-2025. Planul de acțiuni strategice al Curții de Apel Comrat a fost bazat pe câteva surse de informare, una dintre care o constituie rapoartele și sondajele de autoevaluare, sondajul privind nivelul de satisfacție a utilizatorilor de servicii judecătorești și sondajul din rândul judecătorilor/personalului.

   Procesul de evaluare în baza cadrului Internațional de Excelență Judecătorească a avut drept scop identificarea deficiențelor în diverse domenii de activitate ale Curții de Apel Comrat, precum și punctelor forte și slabe stabilite în domeniile ce țin de infrastructură, volumul de muncă, resursele umane, serviciile pentru public și bugetul instanței de judecată.

    Planul de acțiuni strategice al Curții de Apel Comrat cuprinde 4 domenii de dezvoltare și 17 acțiuni strategice.  În Planul de acțiuni strategice au fost prevăzute unele acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Acțiunile planificate pentru anul 2022 au fost realizate în măsura integrală și anume:

  - reutilarea intrării în sala de ședință,

  - realizarea marcajului locului pentru parcare destinat persoanelor cu dizabilități în curtea instanței de apel,

  - accesul adaptat prin reducerea înălțimii pragurilor către 2 încăperi în care este permis accesul participanților și un birou,

- accesul la mapă cu modele de cereri adaptate pentru persoane cu deficiențe de văz.

   Promovarea  Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească în Curtea de Apel Comrat este asigurată cât prin planificarea și monitorizarea executării activităților operaționale şi a celor strategice atât și prin analiza detaliată a indicatorilor de performanță calitative și cantitative. Au fost realizate acțiuni îndreptate la:

  a) creșterea accesului publicului la informația despre activitatea Curţii de Apel Comrat,

  b) îmbunătățirea calității generale a serviciilor judecătorești,

  c) eficientizarea interacțiunii cu publicul larg, justițiabilii, organele statale și persoane juridice prin intermediul Centrului de informare,

  d) contribuirea la educarea juridică a tineretului.

În continuare, au avut loc discuții pe marginea problemelor ce țin de înfăptuirea justiției, întrebările înaintate au fost soluționate.

Președintele interimar al Curții de Apel Comrat, Domnul Mironov Andrei, i-a mulțumit judecătorilor  din

circumscripție pentru munca depusă și participarea activă la ședința organizată.

 

Secția generalizare, sistematizare, monitorizare

a  practicii judiciare şi relații publice.