A A A

ACHITAREA TAXEI DE STAT și TAXEI DE TIMBRU / ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ И ГЕРБОВОГО СБОРА

31 Mai 2024 | 52

Curtea de Apel Comrat informează justițiabilii cu privire la obligativitatea efectuării plăților aferente taxelor de stat și taxelor de timbru exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Această abordare va simplifica procedura de plată, va reduce complexitatea procesului și respectiv tergiversarea proceselor de judecată.

Taxe de stat și taxe de timbru pot fi achitate, accesând link-ul

Pentru a achita serviciile prin intermediul MPay a fost elaborat un ghid în format PDF și un material video explicativ

GHID MPay (PDF)

Material video

 

Апелляционная палата Комрат информирует участников процесса об обязанности осуществлять платежи, связанные с уплатой государственных пошлин и гербовых сборов, исключительно посредством правительственной услуги электронных платежей (MPay). Такой подход упростит процедуру оплаты, снизит сложность процесса и, соответственно, затягивание судебных процессов.

Государственную пошлину и гербовый сбор можно оплатить по ссылке

Для оплаты услуг посредством MPay был разработан гид в формате PDF и пояснительный видеоматериал

Гид MPay (PDF)

Видеоматериал