A A A

Activitatea de sporire a abilităților manageriale

08 Mai 2019 | 26

La data de 13 aprilie 2019 și, respectiv, 03 mai 2019, în incinta sălii de conferințe a Curții de Apel Comrat, un grup de vicepreședinți de instanțe, șefii secretariatelor, șefii ai subdiviziunilor instanțelor judecătorești din regiunea de Sud  al Republicii Moldova, într-un număr total de 45 de persoane, au participat la seminarele cu genericul: Achizițiile publice în instituțiile publiceși Managementul riscurilor”.

Cu mesaje introductive de salut și aplicațiile teoretico-practice relevante tematicilor programului de instruire au venit formatorii:

Viorica VERDEȘ, formator INJ, șef-direcție audit, Curtea de Conturi,

Ghenadie GRIB, director-adjunct, Agenția Achiziții Publice.

 

Instruirile incluse în cursul de formare continuă urmăresc ca scop sporirea nivelului de cunoștințe al personalului cu funcții publice de conducere, inclusiv aplicarea corectă a următoarelor acte: Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015,   Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 și Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public nr. 189 din 05.11.2015. Participanții au mai beneficiat de oportunitate de a împărtăși experiența acumulată în domeniile vizate precum și răspândirea bunelor practici în activitatea managerială cotidiană.

Activitatea de dezvoltare profesională este organizată de Institutul Național al Justiției din Republica Moldova la solicitarea și în parteneriat cu administrația Curții de Apel Comrat.