A A A

Anunț de participare pentru agenți economici

09 Martie 2022 | 73

Curtea de Apel Comrat vă invită să participați la procedura de achiziție a lucrărilor de construcție conform cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica aprobat prin Hotărârea Guvernului al RM nr. 665 din 27 mai 2016.

 

Obiectul achiziției: Lucrări de construcție pentru înlocuirea căptușelii din podina schelei, frontoanelor și a sistemului de scurgere a apei.

Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 6 săptămâni

Termenul de depunere a ofertelor: până la data: 23.03.2022, ora 9:00

Locul executării lucrărilor: Curtea de Apel Comrat

 

Documentele ce se referă la procedura de achiziție a lucrărilor de construcție: 

Invitație de participare

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 2-1 (Formular nr.1)