A A A

Anunț pentru publicul larg / Объявление для общественности

19 Ianuarie 2022 | 40

Anunț pentru publicul larg.

Curtea de Apel Comrat aduce la cunoștință publicului larg informația privind faptul că ziua 20 ianuarie este ziua Hramului bisericii din mun. Comrat, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, conform prevederilor Codului  muncii,  art. 111 alin. (1) lit. j).

 Astfel, la data de 20 ianuarie 2022 mun. Comrat serbează Hramul orașului Comrat, iar pentru Curtea de Apel Comrat ziua menționată este zi nelucrătoare.

 

Объявление для общественности.

Апелляционная палата Комрат доводит до сведения общественности информацию о том что, 20 января является престольным праздником мун. Комрат, установленным местным муниципальным советом, согласно положениям п. j) ч. (1) ст. 111 Трудового кодекса.

Таким образом, 20 января 2022 года мун. Комрат празднует День Храма города, а для Апелляционной палаты Комрат указанный день является нерабочим.