A A A

Anunț privind protecția datelor cu caracter personal! / Уведомление о защите персональных данных!

27 Noiembrie 2023 | 56

Anunț privind protecția datelor cu caracter personal!

Curtea de Apel Comrat vă informează că, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile legale în vigoare, conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 a Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul acestei legi este asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.

Vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane este realizată cu  respectarea cerințelor de confidențialitate și securitate a acestora. Aceasta include protecția dreptului la inviolabilitatea vieții private și a drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date.

Vă asigurăm că luăm măsuri corespunzătoare pentru protejarea datelor dumneavoastră personale și că suntem dedicați menținerii unui nivel înalt de securitate a acestor date. În cazul în care aveți întrebări sau solicitări referitoare la prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați folosind poșta electronică caco@justice.md sau datele de contact furnizate pe site-ul nostru oficial https://cacm.instante.justice.md

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Уведомление о защите персональных данных!

Апелляционная палата Комрат информирует вас о том, что, в качестве оператора персональных данных, соблюдает действующие правовые положения в соответствии с Законом РМ № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных.

Цель этого закона - обеспечение защиты основных прав и свобод физического лица при обработке его персональных данных, в особенности права на неприкосновенность интимной, семейной и частной жизни.

Информируем Вас, что обработка персональных данных каждого человека осуществляется с соблюдением требований об их конфиденциальности и безопасности. Этот процесс включает защиту права на неприкосновенность частной жизни и прав, предусмотренных Регламентом (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободного перемещения таких данных.

Хотим уведомить вас о том, что мы принимаем соответствующие меры для защиты ваших персональных данных и стремимся поддерживать высокий уровень безопасности этих данных. Если у вас есть какие-либо вопросы или запросы относительно обработки и использования ваших персональных данных, свяжитесь с нами, используя адрес электронной почты caco@justice.md или контактные данные, указанные на нашем официальном сайте https://cacm.instante.justice.md.

Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!