A A A

Atelier de lucru "User Safari" - Acces egal la justiție pentru toți în Republica Moldova"

30 Ianuarie 2024 | 92

Atelier de lucru "User Safari" - Acces egal la justiție pentru toți în Republica Moldova", municipiul Comrat, 18 ianuarie 2024.

  În incinta Curții de Apel Comrat a avut loc un atelier de lucru cu genericul "User Safari", organizat de Alianța INFONET în parteneriat cu Curtea de Apel Comrat, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova, Asociația Obștească  "RADIOVISION",  Asociația Surzilor din Republica Moldova și Asociația Obștească a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Funcționale "Stoicii".

Evenimentul a reunit părțile teoretice și practice, culminând cu o sesiune dinamică de întrebări și răspunsuri. Participanții la atelier s-au confruntat cu provocări și au discutat cele mai bune practici în asigurarea accesului egal la justiție pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

Directorul executiv Alianța INFONET, Victor Coroli, a prezentat participanților informații despre aspecte-cheie  ale proiectului "Acces egal la justiție pentru toți". El a vorbit, de asemenea, despre rezultatele evaluării accesibilității instanțelor pentru persoanele cu dizabilități. În plus, a fost prezentat un calculator online care permite determinarea unghiului de înclinație și a lungimii rampelor de acces, proiectată pentru îmbunătățirea accesibilității.

Șefa secretariatului Curții de Apel Comrat, Valentina Diacenco, a prezentat raportul privind realizarea Planului de adaptare rezonabilă a edificiului instanței:

"Adaptarea clădirii Curții de Apel Comrat s-a realizat în etape, în decursul perioadei de 5 ani, primele acțiuni fiind implementate în cadrul proiectului "Implementarea cadrului internațional de excelență judecătorească în curțile de apel" (valoarea investițiilor a constituit 145680 lei, acestea, în mare parte, fiind fonduri bugetare).

A fost instalată o rampă și reconstruită intrarea în clădirea instanței.

A fost redusă înălțimea pragurilor către spațiile în care este permis accesul participanților la proces, ambele săli de judecată au fost adaptate: una pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, iar cealaltă pentru persoanele cu deficiențe de vedere și nevăzători. Sistemele de înregistrare audio din două săli de judecată au fost modernizate. Conductele de cablu de podea au fost demontate, un nou cablu a fost instalat în zona tavanului pentru a asigura libera circulație a persoanelor cu dizabilități.

Au fost imprimate modele de cereri standard cu caractere mari. Materialele Centrului de informare și de pe panou sunt, de asemenea, plasate cu caractere mari.

În curtea instanței există un marcaj pentru a indica un loc de parcare special.

Au fost produse plăci informative tactile și contrastante, precum și plăci cu alfabet Braille.

Zona pentru proceduri igienice a fost reamenajată, unitatea sanitară a fost reconstruită."

Reprezentantul  asociației "MOTIVAȚIE", Tudor Onofrei, a făcut o prezentare tematică "Accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială". El a prezentat, de asemenea, un raport privind evaluarea și analiza tehnică a condițiilor de accesibilitate la Judecătoria Cimișlia, subliniind importanța luării unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației.

Administratorul Asociației Obștești "RADIOVISION", Viorel Zaporojan, a împărtășit practica utilizării alfabetului Braille în Republica Moldova, subliniind importanța contribuirii la asigurarea accesibilității informației pentru toți cetățenii.

Vladislav Bargan, interpret în limbajul mimico-gestual de la Asociația Surzilor din Republica Moldova, a prezentat informații despre activitatea interpreților în limbaj mimico-gestual în instituțiile din Republica Moldova. Participanții la eveniment au testat posibilitatea interpretării în limbajul mimico-gestual în cadrul audierii, prin intermediul sistemului de teleconferință Zoom, ceea ce demonstrează posibilitatea prestării la distanță a acestui gen de servicii, inclusiv prin intermediul aplicației TrueConf, care este utilizată în timpul ședințelor de judecată.

În cadrul exercițiului practic "User Safari",  participanților li s-a oferit o incursiune în viața persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități: locomotorii, auditive, vizuale și complexe.

La finalul seminarului, la etajul I al Curții de Apel Comrat au fost instalate semne tactile în alfabet Braille, asigurând accesibilitatea la informație pentru nevăzători.

Participanții la seminar au luat parte activ în discuții, făcând schimb de idei și experiențe. Evenimentul s-a încheiat cu un apel comun la eforturi consecutive pentru crearea unui mediu mai incluziv și accesibil pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

Organizatorii își exprimă recunoștința față de toți participanții și partenerii pentru participarea activă la eveniment și îi invită să coopereze în continuare intru asigurarea accesului egal la justiție și adaptarea infrastructurii sociale pentru toți cetățenii.

Evenimentul a fost organizat de organizat de Alianța INFONET în parteneriat cu Curtea de Apel Comrat, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova, Asociația Obștească  "RADIOVISION",  Asociația Surzilor din Republica Moldova și Asociația Obștească a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Funcționale "Stoicii" în cadrul proiectului "Îmbunătățirea accesului la justiție pentru o viață decentă", implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Germaniei.

 

Materiale utile oferite de Alianța INFONET:

Materiale utile (PDF)

Calculator on-line (PDF)

Accesibilitatea Infrastructurala (PDF)

Extras din registrul de stat al interpreților și traducatorilor autorizati (PDF)