A A A

COLABORARE cu MASS-MEDIA

29 Noiembrie 2022 | 74

COLABORARE cu MASS-MEDIA

Curtea de Apel Comrat, reprezentată de judecătorul Dmitrii Fujenco și șefa Secretariatului Valentina Diacenco, au participat la o instruire despre abordarea profesionistă în presa a subiectelor din domeniul justiției  - structura sistemului judecătoresc și structurile de administrare judecătorească, transparența instanțelor și importanța comunicării pentru sporirea încrederii în sistemul de justiție, drepturile și obligațiile jurnalistului în comunicarea cu instanțele de judecată.

Instruirea a fost organizată de Asociația Presei Independente la 17 noiembrie curent.

 La acest eveniment s-a atras atenția că ambele instituții lucrează în folosul persoanei, dintre care, instanțele de judecată sunt o sursă de informații, iar mass-media are menirea de a transmite în mod profesionist aceste informații către societate. Conlucrarea eficientă între instituțiile vizate va spori încrederea justițiabililor în actul de înfăptuire a justiției și în activitatea jurnalistică.

„Calitatea acestei conlucrări depinde, în măsura egală, de ambele părți – jurnaliști și angajații din domeniul justiției. Respectiv, rezultatul remarcabil poate fi atins printr-o comunicare eficientă, care prezumă, cel puțin, pregătirea minimală a jurnaliștilor în domeniul dreptului și predispunerea angajaților din justiție de a comunica cu mass-media. O altă problemă, pe care o văd  este prejudecarea reciprocă incorectă unuia față de celălalt. Efectul pozitiv în sensul dat poate fi abținut, inclusiv, prin realizarea meselor rotunde, training-urilor și întrunirilor între jurnaliști și angajații din domeniul justiției. În cazul dat, unii primesc bazele cunoștințelor esențiale pentru a evidenția problemele în domeniul justiției, iar alții vor putea comunica mai liber și mai priceput cu jurnaliștii (mass-media).”, - a spus Dmitrii Fujenco.

Secretariatul Curții de Apel Comrat