A A A

COMUNICAT cu privire la organizarea activității Curții de Apel Comrat în perioada 14.12.2020-15.01.2021

11 Decembrie 2020 | 33

Prin prezenta, informăm publicul larg, că la Curtea de Apel Comrat pentru perioada 14 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021  a fost instituit un regim specific de muncă, care prevede că judecătorii vor asigura înfăptuirea justiției pe cauzele pendinte la data de 01 decembrie 2020 și cauzele noi parvenite pentru care conform legislației procesuale sunt stabilite termeni restrânse de examinare, cu respectarea următoarelor reguli:

  1. Şedinţele de judecată se vor desfăşura în mod obişnuit, conform procedurii prevăzute de lege, cu participarea justițiabililor în număr care să corespundă regulilor impuse la lit. b), c) și cu respectarea măsurilor de protecţie împotriva răspândirii infecţiei cauzate de COVID-19.  La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.
  2. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar cu purtarea măştii de protecţie, dezinfectarea mâinilor, verificarea temperaturii la intrarea în instanţă şi la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă şi doar după înregistrarea datelor de identificare (numele, prenumele, biroul/sala unde vor avea acces) a acestora, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.
  3. În cadrul instanţei urmează să se asigure respectarea distanţei sociale dintre persoane de minimum un metru, inclusiv în şedinţele de judecată.
  4. În cadrul şedinţelor de judecată şi în procesul de comunicare directă cu justiţiabilii angajaţii instanţei vor purta mască de protecţie şi/sau viziere.
  5. Justiţiabilii vor avea acces la materialele dosarului în biroul special amenajat din cadrul instanţei, nu mai mult de două persoane, cu respectarea distanţei sociale şi măsurilor de protecţie (mască, mănuşi).

 

 

Secției generalizare, sistematizare, monitorizare

a practicii judiciare și relații publice

tel. 0 (298) 2-69-14