A A A

Comunicatul privind organizarea activității Curții de Apel Comrat până la ridicarea stării de urgență

07 Mai 2020 | 24

      În scopul asigurării activității Curții de Apel Comrat în perioada pandemiei COVID-19, până la ridicarea stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.55/2020, în conformitate cu art.60, art.63 și art.64 din Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război nr. 212-XV din 24.06.2004, coroborate cu prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 18 martie 2020, nr.4 din 24 martie 2020, nr.6 din 26 martie 2020 și nr.24 din 29 aprilie 2020, întru respectarea restricțiilor stabilite anterior, comunicăm că:

  1. În perioada 04 - 15 mai 2020, Curtea de  Apel Comrat va activa în regim special, după cum urmează:

 

1.1. În incinta Curții de Apel Comrat vor avea acces doar angajații  strict necesari pentru asigurarea funcționalității instanței,  activitatea cărora necesită prezența obligatorie la locul de muncă,  care, pe durata programului de muncă, urmează să respecte strict condițiile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.

 

1.2. Angajații care,  în virtutea atribuțiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanță vor desfășura activitatea de muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului nemijlocit darea de seamă privind lucrul efectuat la distanță.

 

1.3. Angajaților Curții de Apel care nu se încadrează în situațiile descrise la punctele 1.1., 1.2. li se va acorda, prin ordin unilateral emis de președintele instanței, concediu de odihnă anual nefolosit total sau parțial.

 

  1. În perioada 04 - 15 mai 2020, Curtea de Apel Comrat va examina cauzele prevăzute în Anexa nr.1 la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.1 din 18.03.2020 și cauzele contravenționale ce vizează încălcarea Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale. În acest scop, se va permite accesul procurorilor, avocaților și altor participanți în sălile de judecată. Persoanele în cauză urmează să respecte strict distanța socială, la intrare în clădirea instanței să dezinfecteze mâniile, iar, la necesitate, să poarte măști și mănuși de protecție împotriva răspândirii infecției COVID-19. 
  2. În măsura posibilităților, persoanele aflate în detenție vor fi audiate prin sistemul de videoconferință.

 

 

 

PREȘEDINTELE INTERIMAR

AL CURȚII DE APEL COMRAT                                                    

Grigori COLEV