Curtea de Apel Comrat
A A A

Contacte

Mun. Comrat, str. Lenin, 177   Tel-Fax 0(298) 2-34-46     Е-mail: caco@justice.md

 
*Actele de procedură se depun în conformitate cu rigorile procedurilor prevăzute de legislaţie şi nu se vor expedia la această adresă electronică.

 

d/oNumele, PrenumeleFuncțiaAdresaTelefon contact
1Ștefan StarciucJudecător – purtător de cuvîntOr. Comrat, str. Lenin 177----------------
2Tatiana OdnostalcoȘef al secției evidență și documentare procesualăOr. Comrat, str. Lenin 1770 (298)2-87-30
3
Eudochia Cazacu
ArhivarOr. Comrat, str. Lenin 1770(298)2-87-30
4Vera VlahAnticamera/Specialist superior serviciului monitorizare și relații cu publiculOr. Comrat, str. Lenin 1770(298)2-34-46
     

 

 

Direcția / Secția / ServiciulNr. tel / fax serviciu
Anticamera președintelui/vicepreședinteluiTel./fax 0(298) 2-34-46
Șef al SecretariatuluiTel. 0(298) 2-54-47
Secția/serviciul resurse umane0(298)2-54-47
Serviciu translare--------------------
Direcția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul0(298) 2-69-14
Direcția evidență și documentare procesuală0(298) 2-87-30
Serviciul penal/contravențional0(298) 2-87-30
Serviciul civil, comercial și de contencios administrativ0(298) 2-87-30
Specialiști serviciu penal/contravențional0(298) 2-87-30
Contabil-șef0(298) 2-87-29
Administrator--------------------
Relații cu mass-mediaTel./fax 0(298) 2-34-46
Asistenți judiciari/Grefieri0(298) 2-28-24/2-38-40/2-41-50/2-39-46
Arhiva0(298) 2-87-30

 

În baza Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 343/17, p. 5, din 15.12.2009 Preşedinţii curţilor de apel şi ai judecătoriilor organizează şi asigură primirea cetăţenilor în audienţă conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  

 

PRIMIREA CETĂŢENILOR ÎN AUDIENŢĂ DE CĂTRE PREŞEDINTELE ŞI VICEPREŞEDINTELE CURŢII DE APEL COMRAT

 

Zilele audienţeiOrarul audienţeiPersoana, care înfăptuieşte recepţia
Luni1600- 1700Serghei Gubenco – preşedintele
Vineri800- 900Grigori Colev – vicepreşedintele interimar

 

 

Primirea cetăţenilor în audienţa are loc prin:

- înscrierea prealabilă în ziua de luni la nr.de telefon 0 (298) 2-34-46;

-prin depunerea unei cereri cu obiectivele audienţei, care pot fi prezentate şi prin e-mail la adresa de e-mail: caco@justice.md.

Preşedinte interimar al  Curţii de Apel Comrat primește cetăţenii în audienţă pe toate problemele ce ţin de activitatea Curţii de Apel Comrat, cu excepţia chestiunilor privind legalitatea şi temeinicia hotărîrilor judecătoreşti ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunţate de către instanţă în cauze concrete.

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87