A A A

Desfășurarea evenimentelor cu prilejul Zilei Europene a Justiției.

06 Noiembrie 2023 | 30

În fiecare an, Curtea de Apel Comrat celebrează Ziua Europeană a Justiției la 25 octombrie şi desfășoară evenimente publice - Ziua ușilor deschise.

Ziua ușilor deschise este un eveniment de comunicare interactivă, promovată în vederea creșterii gradului de transparență a procedurilor judiciare, astfel încât acestea să fie accesibile fiecărui cetățean.

Timp de trei zile ale lunii octombrie 2023, ușile Curţii de Apel Comrat au fost deschise pentru elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ din mun. Comrat. Peste 50 de tineri au avut ocazia de a afla cum funcționează sistemul judiciar în Republica Moldova.

Angajații Curții de Apel Comrat au prezentat vizitatorilor program informativ despre:

- accesul la justiție pe înțelesul tuturor, rolul Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități în protejarea și promovarea dreptului de acces la justiție;

- sistemul informațional judiciar, componentele, funcționalitățile sistemului și despre faptul cum noile funcționalități au ușurat activitatea angajaților instanței, îmbunătățind în același timp și calitatea serviciilor judiciare;

- portalul instanțelor judecătorești (PNIJ), pagina web a Curții de Apel Comrat;

- acces la informație, activitatea Centrului de Informare a Curții de Apel Comrat şi unele aspecte ce vizează protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul evenimentului, judecătorii Curții de Apel Comrat Colev Grigori şi Starciuc Ştefan au împărtășit cu vizitatori informații aferente procedurilor judiciare, datelor statistice privind jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Pe parcursul convorbirii cu aceştia, au parvenit întrebări, la care judecătorii au dat răspuns şi şi-au expus opinii în privinţa sistemului judiciar în RM, reieşind din practica lor. Tinerilor generații, judecătorii le-au urat atingerea scopurilor înalte şi numai succese.

Șef al secretariatului, doamna Valentina Diacenco a atenționat, că dreptul de acces la justiție este unul dintre drepturile fundamentale garantate tuturor cetățenilor. A prezentat vizitatorilor rezultatele obținute de Curtea de Apel Comrat pe calea adaptării rezonabile a clădirii privind facilitarea accesului la justiție al persoanelor cu mobilitate redusă şi deficienţe de văz, în condiții egale și nediscriminatorii. Adaptarea rezonabilă prevede schimbări și ajustări necesare, capabile să ajute persoanele cu dizabilități să-și îndeplinească drepturile în condițiile de egalitate cu ceilalți. A continuat cu informația despre activitatea permanentă a Centrului de Informare a Curții de Apel Comrat, scopul, obiectivele şi avantajele acestuia pentru societate.

Șef al secției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relații publice Tatiana Juravliova şi specialist principal al serviciului monitorizare şi relaţii publice Maria Iachimova au demonstrat tinerilor tehnici de ghidare pe PNIJ şi pagina web a Curţii de Apel Comrat, rubrici informative şi galeria video, datele legate de procesul de judecată şi arhiva de știri etc. Cu privire la datele cu caracter personal tinerilor le-au fost explicate noţiuni generale, exemple de date cu caracter personal, principii de prelucrare a datelor şi modul de protecție a acestora. 

Evenimentul s-a încheiat cu întrebări din partea participanților şi răspunsuri din partea formatorilor, distribuirea materialelor informative, pliantelor și broșurilor tematice, excursie și fotografie comună în fața clădirii Curţii de Apel Comrat.

Curtea de Apel Comrat continuă organizarea evenimentelor publice, orientate spre consolidarea dialogului cu cetățeni și promovarea educației juridice în rândul acestora.

Secţia generalizare, sistematizare, monitorizare a  practicii judiciare şi relaţii publice