A A A

Pagini web actualizate pentru instanțele de fond și de apel din Moldova

13 Noiembrie 2019 | 22

В сентябре 2019 года при технической поддержке Программы по поощрению прозрачного правосудия была завершена работа по усовершенствованию веб-страниц 19 молдавских судебных инстанций. Теперь веб-страницы имеют улучшенный интерфейс и расширенные функции, а также доступны для людей с нарушениями зрения и слуха.

Веб-страницы были заново спроектированы и усовершенствованы в рамках многоплановой работы по автоматизации судебных инстанций Республики Молдова. Новые веб-страницы автоматически показывают информацию, которая прежде была труднодоступной, а теперь извлекается благодаря усовершенствованным функциям новой Интегрированной программы по управлению судебными делами, используемой судами для управления судебными делами, с момента их регистрации вплоть до вынесения окончательного судебного решения.

Теперь любой человек, подавший исковое заявление может зайти на сайт, чтобы проверить было ли его заявление допущено к дальнейшему рассмотрению, какому судье было назначено его рассмотрение и т. д. Более того, тяжущиеся стороны, чьи дела уже находятся в судопроизводстве, могут проверять график слушаний по делу, а также просматривать и скачивать судебные постановления и решения с сайта. Локальный поиск тоже стал более эффективным, так как теперь он возможен не только в тексте сайта, но и в файлах (в формате Word и PDF), хранящихся в базе данных.

Не менее важен способ отображения информации. Новый, удобный для пользователя интерфейс и функции редактирования текста позволяют людям с затруднениями (зрения и слуха) адаптировать текст в соответствии со своими потребностями (например, изменять вид и размер шрифта, и настраивать доступность, контрастность и цветовую насыщенность).

Еще одной новой особенностью веб-страниц является текстовый синтезатор, который преобразует текстовую информацию сайта о деятельности суда в речь, делая ее доступной для всех, в том числе для людей с нарушениями слуха. Ранее, технические и информационные знания Программы по поощрению прозрачного правосудия были применены в разработке Национального Портала Судебных Инстанций, а также веб-сайтов Агентства по администрированию судебных инстанций и Высшего совета магистратуры. Благодаря этой помощи Программа по поощрению прозрачного правосудия способствовала повышению эффективности и прозрачности судебных процессов в Молдове.

 

Reproiectarea și modernizarea paginilor web face parte dintr-un amplu efort de automatizare a instanțelor judecătorești din Moldova. Noile pagini web afișează în mod automat informația care în trecut nu era imediat accesibilă, iar în prezent este generată datorită funcționalităților îmbunătățite ale noului Program Integrat de Gestionare a Dosarelor, utilizat de instanțe pentru gestionarea dosarelor judiciare, din momentul înregistrării până la pronunțarea hotărârii de către judecător.În septembrie 2019, cu asistența tehnică din partea Programului pentru Justiție Transparentă, a fost finalizată modernizarea paginilor web pentru 19 instanțe judecătorești de fond și de apel din Moldova. Acum paginile web au interfețe îmbunătățite și funcționalități avansate și sunt accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere și auz.

Astfel, orice cetățean care depune o cerere de chemare în judecată poate deschide site-ul web pentru a verifica dacă cererea a fost admisă și cărui judecător a fost repartizată aceasta pentru examinare, etc. Mai mult, părțile litigante ale căror dosare deja se află în instanță, pot vedea graficul de examinare a acestor dosare și pot citi și descărca hotărârile și deciziile judecătorești. Căutarea pe site a devenit mai eficientă, deoarece acum ea este posibilă nu doar în textul site-ului, ci și în fișierele (în format MS Word sau PDF) din baza de date.

La fel de important este modul în care este afișată informația. Interfața prietenoasă utilizatorului și funcționalitățile de redactare a textelor, implementate în versiunile noi ale paginilor web, permit persoanelor cu nevoi speciale (cu deficiențe de vedere și auz) să modifice aspectul textului în funcție de necesitățile lor (de exemplu, să schimbe fontul și mărimea lui și să acomodeze accesibilitatea, contrastul și saturația culorilor). O altă caracteristică nouă a paginilor este sintetizatorul textului, care citește cu voce tot textul din pagină, făcând, astfel, informația despre activitatea instanțelor accesibilă tuturor persoanelor, inclusiv celor cu deficiențe de auz.

Anterior, Programul pentru Justiție Transparentă și-a oferit competențele în domeniul tehnic și IT pentru a acorda asistență la lansarea Portalului Instanțelor Naționale de Judecată, precum și a site-ului web a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin această asistență, Programul pentru Justiție Transparentă a sporit eficiența și transparența proceselor judiciare din Moldova.

Sursa

https://www.justitietransparenta.md