A A A

Sondaj anonim în perioada de la 15 august până la 15 septembrie anul 2022 / Анонимный опрос в период с 15 августа по 15 сентября 2022 года

11 August 2022 | 75

Atenție!

Stimați justițiabili!

 

 Curtea de Apel Comrat informează publicul despre desfășurarea unui sondaj anonim în perioada de la 15 august până la 15 septembrie anul 2022.

Scopul sondajului constă în identificarea necesităților justițiabililor și  stabilirea perspectivei de îmbunătățire activității instanțelor de judecată prin aplicarea tehnologiilor informaționale.

Adresa chestionarului:

https://docs.google.com/forms/d/173Eoq38K0g6r_mL6jcl86HxRcX-WnETtEO6tZFKvVSM/viewform?edit_requested=true

Informații suplimentare la tel. 0(298) 2-34-46.

 

 

Внимание!

Уважаемые участники процесса!

         Апелляционная палата Комрат информирует общественность о проведении анонимного анкетирования в период с 15 августа по 15 сентября 2022 года.

         Цель опроса заключается в установлении потребностей участников процесса и перспектив улучшения деятельности судебных инстанций посредством применения информационных технологий.

Ссылка на анкету:

https://docs.google.com/forms/d/173Eoq38K0g6r_mL6jcl86HxRcX-WnETtEO6tZFKvVSM/viewform?edit_requested=true

Дополнительные информации по тел. 0(298) 2-34-46.