A A A

Spot video - Protecția Datelor cu Caracter personal / Видеоролик - Защита персональных данных

12 Aprilie 2024 | 11

Spotul video informativ cu privire la aspectele importante legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor de contact ale CNPDCP pentru notificarea potențialelor situații sau cazuri de încălcare a dreptului la viața privată.

Информационный видеоролик о важных аспектах, связанных с защитой персональных данных, а также предоставление контактных данных CNPDCP для уведомления о потенциальных ситуациях или случаях нарушения права на неприкосновенность частной жизни.

 

Spotul video poate fi accesat on-line la următorul link:

Видеоролик доступен по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=P323St_207g