A A A

SUSPENDAREA PROCESULUI

23 Martie 2020 | 35

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă:

Art. 1. Se declară stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie -15 mai 2020.

Art. 3. Dispoziţiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenților economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetățeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Art. 4. Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul emiterii.

Legea nr 212 din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război prevede:

Art. 4 al. (1) - În perioada stării de urgentă, de asediu sau de război, legile şi alte acte normative adoptate până la instituirea stării respective acționează în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Art. 9 al. (1) - În exercitarea atribuțiilor ce le revin pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, organele competente emit dispoziții şi ordine executorii în limitele competenței lor.

Art. 60 - (1) În teritoriile unde este instituită starea de urgentă, de asediu sau de război, justiția se înfăptuiește doar de instanțele judecătorești constituite în conformitate cu legea. Crearea de instanțe extraordinare este interzisă.

(2) Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, procedura în cauzele penale şi cele privind contravenţiile administrative se îndeplinește în același mod în care se îndeplinea până la declararea stării de urgentă, de asediu sau de război, ținând cont de particularitățile stabilite de prezenta lege.

Dispoziţia nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova:

Art. 8 - Se stabilesc măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform anexei.

4. Cauze civile, cu excepţia celor ce se examinează conform legii în lipsa pârților, care au fost amânate pentru pronunţare, ce vizează eliberarea ordonanţelor de protecţie, acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forțat, se suspendă de drept.

 

 

Cauzele penale

10. (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu privire la:

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;

(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.