A A A

Webinar pentru judecătorii azeri dedicat implementării instrumentelor CEPEJ în administrarea instanțelor din Republica Moldova

13 Noiembrie 2019 | 18

Vineri, 8 noiembrie 2019, a avut loc primul webinar privind experiența Republicii Moldova în vederea optimizării gestiunii timpului judiciar şi a actului de justiţie, ca serviciu public, prin aplicarea instrumentelor Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ).

În cadrul webinarului, destinat unui grup de judecători și reprezentanți ai Ministerului Justiției din Republica Azerbaidjan, au vorbit Ecaterina Popa, șefa Direcției instruire și cercetare, Institutul Național al Justiției, Victoria Palanciuc, șefa Secției legislație și practică judiciară, Agenția de administrare a instanțelor judecătorești, reprezentant al Republicii Moldova la CEPEJ, Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni, Valentina Diacenco, șef de secretariat, Curtea de Apel Comrat, și Tatiana Ciaglic, șefa Secției e-Instruire Centrul de Informații Juridice, Institutul Național al Justiției.

Evenimentul a avut drept scop să aducă mai multe informații exponenților sistemului de drept din Azerbaidjan despre experiența Republicii Moldova de implementare a  instrumentelor CEPEJ în administrarea instanțelor, acțiunile de îmbunătățire a eficienței și calității justiției naționale, accesul la justiție și interacțiunea instanțelor moldovenești cu justițiabilii, utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de judecată etc.

Webinarul a fost organizat, pentru prima dată de Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia de Justiție din Republica Azerbaidjan, fiind o acțiune realizată în baza Memorandumului de cooperare în domeniul formărilor, semnat de către conducătorii instituțiilor respective: Diana Scobioală și Elchin Khalafov.

Sursa

https://www.inj.md/