A A A

Ziua ușilor deschise

10 Noiembrie 2022 | 56

Desfășurarea evenimentelor cu prilejul Zilei Europene a Justiției

 

În anul 2003, Consiliul Europei şi Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) au propus celebrarea Zilei Europene a Justiției Civile la 25 octombrie în fiecare an, cu scopul de a aduce modul de funcționare a justiției în atenția publicului european și de a sprijini dezvoltarea unui spațiu judiciar european comun.

Din anul 2014 – aceasta sărbătoare a fost renumită în Ziua Europeană a Justiției.

Pentru desfășurarea evenimentelor cu prilejul Zilei Europene a Justiției au fost planificate diferite acțiuni:

 1. Întâlniri cu elevii liceelor de vârsta între 16 – 18 ani,
 2. Întâlniri cu studenții Universității de Stat din Comrat,
 3. Distribuirea pliantelor informative,
 4. Desfășurarea excursiilor ghidate,
 5. Colaborare cu Compania Publică «Găgăuzia Radio Televizionu» (GRT).

Ziua ușilor deschise este un eveniment de comunicare interactivă, promovată în vederea creșterii gradului de transparență a procedurilor judiciare, astfel încât acestea să fie accesibile fiecărui cetățean în parte.

Timp de cinci zile, la sfârșitul lunii octombrie și la începutul lunii noiembrie, ușile instanței de apel au fost deschise pentru elevii și studenții instituțiilor de învățământ din mun. Comrat. Peste 180 de tineri au avut ocazia să afle cum funcționează sistemul judiciar din Republica Moldova și să asiste la ședințe de judecată.

Participanților le-au fost explicate atât ierarhia instanțelor, drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces, cât și Ciclul unui dosar judiciar, din momentul depunerii unei cereri de chemare în judecată și până la emiterea unei hotărâri. Tinerii au fost interesați de activitatea instanțelor, dorind să afle care sunt condițiile de angajare în sistemul judecătoresc.

Reprezentanții Curții de Apel Comrat au comunicat tinerilor și despre:

 1. Sistemul informațional judiciar, componentele, funcționalitățile sistemului și despre faptul cum noile funcționalități au ușurat activitatea angajaților instanței, îmbunătățind, în același timp, și calitatea serviciilor judiciare,
 2. Portalul instanţelor judecătoreşti, pagina web a Curţii de Apel Comrat,
 3. Importanța extinderii domeniului de aplicare a sistemului de videoconferință,
 4. Consideraţii introductive privind Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei.

Suplimentar pentru studenți, agenda evenimentului ”Ziua Ușilor Deschise” a inclus infomații cu privire la activitatea Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei, instrumentele  CEPEJ, Centrul SATURN și liniile directoare SATURN pentru gestiunea timpului judiciar.

În cadrul interviului desfășurat de Maria Statova - corespondenta Companiei Publice «Găgăuzia Radio Televizionu», șefa Secretariatului Valentina Diacenco și șefa Secției relații publice Tatiana Juravliova au ținut discuții cu privire la:

 1. celebrarea Zilei Europene a Justiției la 25 octombrie și scopul evenimentului ”Ziua Ușilor Deschise”,
 2. misiunea Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei,
 3. portalul instanţelor judecătoreşti,
 4. proiectele realizate în cadrul Curții de Apel Comrat în calitate de instanță pilot:
 1. Implementarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (a.2018),
 2. Pilotarea versiunii noi a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD 5.0, septembrie 2018 – mai 2020), inclusiv testarea modulului de creare a rapoartelor statistice și utilizarea Modulului de Raportare Statistică Electronică (MRSE).

Curtea de Apel Comrat va continua organizarea evenimentelor publice, orientate spre consolidarea dialogului cu cetățeni și promovarea educației juridice în rândul acestora.   

Materiale video privind desfășurarea evenimentelor cu prilejul Zilei Europene a Justiției sunt disponibile în meniu ”VIDEO GALERIE” sau accesând link-uri:

1) https://www.facebook.com/curteadeapel.comrat/videos/1247255152514244

2) https://www.facebook.com/curteadeapel.comrat/videos/667657041378372