A A A

ȘEDINȚA DE TOTALIZARE a activității Curții de Apel Comrat şi judecătoriilor din circumscripția acesteia pentru anul 2023

12 Februarie 2024 | 67

La data de  09 februarie 2024 la Curtea de Apel Comrat a fost desfășurată ședința de totalizare a activității Curții de Apel Comrat şi judecătoriilor din circumscripția acesteia – Judecătoria Comrat și Judecătoria Cimișlia pentru anul 2023.

La eveniment au participat Președinte interimar al CSM domnul Sergiu Caraman şi membrii CSM Nina Cernat și Tatiana Ciaglic, Președinte interimar al CSJ doamna Aliona Miron, reprezentantul AAIJ doamna Lucia Negură şi judecătorii din circumscripția Curții de Apel Comrat.

Președinte interimar al Curții de Apel Comrat domnul Andrei Mironov a comunicat nivelul de performanță a instanței, potrivit indicatorilor din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.

În anul 2023 volumul total de activitate la Curtea de Apel Comrat a constituit – 2637 de cauze şi materiale. Conform raportul „Informaţia privind volumul de lucru în instanțele de judecată”, generat din PIGD, numărul de cauze soluționate a constituit 2166 de cauze şi materiale. Astfel, încărcătura per un judecător calculată din volumul total de activitate în anul 2023 a constituit 659 de cauze şi materiale. Restanța la data 31.12.2023 fiind de 524 de cauze şi materiale.

Potrivit datelor statistice ale activității curților de apel din Republica Moldova, Curtea de Apel Comrat este a doua instanță în țară după sarcina de lucru per judecător, plasându-se îndată după Curtea de Apel Chișinău.

Principala provocare a instanței o reprezintă lipsa de judecători.

În prezent, Curtea de Apel Comrat activează cu un număr de doar 57% din numărul judecătorilor care ar urma să examineze cauzele civile și penale. Din numărul de 7 judecători, conform statului de personal, activează doar 4. La moment 3 funcții de judecători sunt vacante.

Domnul Dmitrii Fujenco judecător-purtător de cuvânt a prezentat rezultatele eficientizării comunicării cu mass media și publicul larg în anul 2023. A menționat că în anul de referință Curtea de Apel Comrat a aprobat două reguli interne legate de domeniul de comunicare externă:

- Reguli interne privind comunicarea cu mass media şi în social media,

- Reguli interne privind gestionarea şi administrarea paginii Curţii de Apel Comrat pe rețea de socializare – Facebook.

Șef al secretariatului Curții de Apel Comrat Valentina Diacenco a raportat despre experiența privind asigurarea accesibilității instanței pentru persoanele cu nevoi speciale şi rezultatele atinse.

Președinte al Judecătoriei Comrat, domnul Igor Botezatu şi Președinte interimar al Judecătoriei Cimișlia domnul Dumitru Cherdivara au prezentat raporturile privind activitatea Judecătoriei Comrat şi respectiv activitatea Judecătoriei Cimișlia pentru anul 2023.

Audiența a remarcat activitatea secretariatului Curții de Apel Comrat privind managementul instanței și deschiderea acesteia pentru diseminarea bunelor practici la nivel național.

În continuare, au avut loc discuții pe marginea problemelor ce țin de înfăptuirea justiției, întrebările înaintate au fost soluționate.

Președinte interimar al Curții de Apel Comrat, Domnul Mironov Andrei, i-a mulțumit pe toţi pentru participarea activă la ședința organizată.

Raportul privind aspecte generale ale activității Curții de Apel Comrat în perioada anului 2023 și rezultatele acesteia

Secția generalizare, sistematizare, monitorizare

a  practicii judiciare şi relații publice